Specialist in laseruitlijning
V-snaar uitlijning
Categorie : Diensten
Het nieuwe PAT Uitlijnsysteem voor
V-Snaren.
Het systeem werkt met 2 optische lasers, waardoor er direct bijgesteld kan worden en de installatie binnen de toleranties gebracht kan worden.


Hier is zichtbaar dat een unit met magneten gecentreerd op een van de poelies zit.
Hier wordt een ciculatieventilator op een juiste manier uitgelijnd..